İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN SÖZ KÜÇÜĞÜN DİJİTAL OYUNU KAPSAMINDA OYUNCULARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği


Kişisel verileriniz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından üretilen internet sitesi aracılığı ile ulaşılabilen “Söz Küçüğün Dijital Oyunu” kapsamında oyuncunun “Kayıt Ol” seçeneğine tıklaması halinde işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi için yazılım hizmetlerini sağlamak, kısa, orta ve uzun vadeli oyun geliştirme politikalarının tespiti, oyuncuya etkin bir hizmet sunulması, ziyaretçi profilinin belirlenmesi, Pazar araştırmaları ve istatiksel çalışmaların yapılması, oyuncuların oyun içinde kümülatif ilerlemesinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması yönetilmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenecektir.


c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi, denetim ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere ilgili idari makamlar, adli makamlar veya kolluk kuvvetleriyle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.


ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Veri sorumlusu olarak başta İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi nezdinde geliştirilen oyunun, mobil cihazda kısa yol olarak eklenmesi veya mobil cihazda, bilgisayarda, tablette kullanılan herhangi bir internet tarayıcısı ile ziyaret edilmesi aşamasında “Kayıt Ol” seçeneğinin tıklanması halinde kullanıcı adı, e-posta adresi, kullanıcı şifresi, daha önce oynanan oyunların IP adresi, oyun sonuçlarına ilişkin verileriniz, belirtilen faaliyetlerin devamı ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebepleri ile toplanabilmekte ve 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak ve yukarıda belirlenen amaçlarla işlenebilecektir ve aktarılabilecektir.


d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kisiselverilerim@bilgi.edu.tr e-mail adresinden Üniversite’ye iletmeniz durumunda Üniversite talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) hakkınız saklıdır.


Söz Küçüğün Dijital Oyunu, Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği desteği ile BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından geliştirilmiştir.

Hollanda kraliyeti ve Çocuk Çallışmaları logosu

Bu oyun, 2023-2024 yılları arasında Hollanda Krallığı Büyükelçiliği İnsan Hakları Fonu ile desteklenen “Çocuklarla İnsan Hakları Eğitimi İçin Kapsayıcı Öğrenme Materyalleri Projesi” kapsamında BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından geliştirilmiştir. İçeriğin sorumluluğu BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi’ne aittir. Hollanda Krallığı Büyükelçiliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Cad. No:2/13 E-4 219
Eyüpsultan/İstanbul

cocukcalismalari@bilgi.edu.tr